List/Grid

Tag Archives: bệnh phổ biến

Khi người cao tuổi bị sốt

Khi người cao tuổi bị sốt

Người cao tuổi (NCT) do đặc điểm sinh lý có nhiều thay đổi nên mọi chức năng của cơ thể cũng thay đổi theo và… »